Kursschema

Vårterminen 2020!

Kursschema 2020-02-18T18:59:53+00:00

Vårterminen & prova på veckorna startar vecka 6-7!

Här nedanför kan ni se de olika scheman över danskurser och tider i våra tre danssalar studio A, B och studio C.

De första två kursveckorna dansar du alltid gratis, INGEN föranmälan, kom bara in till oss och testa allt du orkar. Till tredje kursveckan ska vi ha in din anmälan.

Schemat visar ordningen: Dag, tid, vilken dansstil, nivå, ålder och ledare. Förkortningar som t.ex R.H står för Roza Hassan.

Nivåer: Varje kurs har olika nivåer med olika svårighetsgrader. Dessa förklaras nedanför schemat.

Studio A

Måndag

16.15-17.00 Crazy-kids 6-8år E.R

17.00-18.00 Jazz 9-12år E.R
18.00-19.00 Tävlingsdans-konstnärlig 9år-ö E.R
19.00-20.00 Disco Avancerat 13år-ö M.L
20.00-21.00 Modern forts/avancerat E.R

Tisdag

17.00-18.00 Disco 9-12år M.E
18.00-19.00 Tävlingsdans-Disco 9-12år M.E
19.00-20.30 Dance 25+ E.Z + M.W

Onsdag

17.00-18.00 Hiphop 9-12år M.L.Z
18.00-19.00 Hiphop Nybörjare 13år-ö J.O
19.00-20.00 AKROBATIK/FLOOR WORK 14år-ö T-H.T
20.00-21.00 Hiphop Forts/Avancerat 13år-ö J.O

Torsdag

17.00-18.00 Disco Nybörjare 13år-ö M.E
18.00-19.00 Tävlingsdans-Disco 13år-ö M.E
19.00-20.00 TÄVLINGS-TEKNIK A.E
20.00-21.00 Femininevibe Avancerat 16år-ö A.E

Söndag

16.00-20.00 Tävlingsdans ÖPPEN SAL

Studio B

Måndag

18.00-19.00 Showdance 9-12år M.L
19.00-20.00 Modern Nybörjare 13år-ö E.R
20.00-21.00 Lyrisk Jazz Nybörjare 13år-ö K.A

Tisdag

06.00-07.00 AntiGravity® MORGON R.H
17.00-18.00 AntiGravity® 15år-ö R.H
18.00-19-00 Girlisious 13-15år R.H
19.00-20.00 Abstract-Dance 13år-ö (öppna nivåer) R.H
20.00-21.00 Lyrisk Jazz Forts/avancerat 13år-ö K.A

Onsdag

17.00-18.00 Breakdance nybörjare K.B
18.00-19.00 PARKOUR Nybörjare 12år-ö F.T
19.00-20.00 Disco Fortsättnig 13år-ö N.N
20.00-21.00 Showdance 13år-ö (öppna nivåer) M.W

Torsdag

17.00-18.00 AntiGravity® 15år-ö R.H
18.00-19.00 MODERN (ÖPPNA NIVÅER) Nyb/forts 13år-ö T.M
19.00-20.00 Femininevibe Nybörjare/forts 16år-ö L.J.D
20.00-21.00 Contemporary Forts/avancerat 13år-ö N.E

Söndag

17.00-18.30 Poledance Nybörjare 16år-ö E.Ö
18.30-20.00 Poledance Forts/avancerat 16år-ö M.B

Studio C

Måndag

18.00-19.00 Core & Flex F.A
19.00-20.00 YOGA K.A

Tisdag

17.00-18.00 Slängpolka + Vals 15år-ö A.Ö
18.00-19-00 YOGA S.G

Onsdag

17.00-18.00 Balett 6-8år N.E
18.00-19.00 Balett 9-12år N.E
19.00-20.00 Balett 13år-ö N.E
20.00-21.00 Breakdance Forts/avancerat V.G

Torsdag

18.00-19.00 Orientalisk magdans A.G
19.00-20.00 Tävlingsdans-konst ÖPPEN SAL
20.00-21.00 Tävlingsdans-kont ÖPPEN SAL

Söndag

16.00-16.45 Crazy-kids 3-5år R.H